Liczba odwiedzin strony: 45710 Osób na stronie: 2
 

Walenta Wojciech, notariusz. Kancelaria
notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 38 poz. 350 - Zm.: rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 10 marca 2004 r.) Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie uposażenia zasadniczego według stanowiska służbowego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. 247, z 2001 r. Nr 23, poz. 276, z 2002 r. Nr 70, poz. 652 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 273) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia. § 2.  Stawki uposażenia określone w rozporządzeniu przysługują żołnierzom zawodowym od dnia 1 stycznia 2004 r. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. ________ 1)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO DLA POZOSTAŁYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH   Stanowisko służbowe Miesięcznie w złotych 1 2 o stopniu etatowym generała (admirała) 6.374,0   6.003,0 o stopniu etatowym generała broni (admirała floty) 6.003,0   5.836,0   5.408,0   5.029,0 o stopniu etatowym generała dywizji (wiceadmirała) 4.813,0   4.597,0   4.381,0   5.029,0   4.813,0   4.597,0 o stopniu etatowym generała brygady (kontradmirała) 4.381,0   4.110,0   3.893,0   3.739,0   3.359,0   4.597,0   4.381,0...
Monitor Polski 1995 Nr 33 poz. 389 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 17 lipca 1995 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i z 1994 r. Nr 89, poz. 415) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Berezowo" obszar lasu o powierzchni 115,26 ha, położony w gminie Hajnówka w województwie białostockim. § 2.  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc występowania rzadkich gatunków motyli. § 3.  W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Hajnówka, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Wierzchowskie jako działki nr 820/575C, 821/575D, 825/603A, 826/603B. § 4.  1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:   1)   pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,   2)   zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu oraz zbioru grzybów i jagód poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę,   3)   polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,   4)   wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,   5)   wydobywania skał i minerałów,   6)   niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,   7)   zakłócania ciszy,   8)   palenia ognisk,   9)   stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,...
KRS 0000261298 - KANCELARIA PRAWNA KREDZIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KANCELARIA PRAWNA KREDZIŃSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2006-07-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRUPNICZA 13 50-075 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000261298
KRS 0000261297 - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "DAKA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "DAKA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
FABRYCZNA 1D 32-600 OŚWIĘCIM OŚWIĘCIM OŚWIĘCIMSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
549-227-47-56 120294891 0000261297
KRS 0000261296 - KROKUS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KROKUS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-08-08 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAMKOWA 1 C 64-600 OBORNIKI OBORNIKI OBORNICKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
606-003-39-40 300368794 0000261296
KRS 0000261295 - "REFLEKS JANUSZ KULPA I WSPÓLNICY SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"REFLEKS JANUSZ KULPA I WSPÓLNICY SP. J." SP. J. 2006-07-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PORANNA 17/5 53-026 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
899-257-72-08 20345309 0000261295
KRS 0000261294 - OPTI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OPTI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-07-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SŁOWACKIEGO 35 80-257 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(58) 345-94-64 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
957-094-72-21 220277079 0000261294